Écht leren blog 2: aanleg/talent is de hoeveelheid tijd die je nodig hebt om iets te leren

Tijd is een belangrijke factor voor succes

Écht leren’ is mijn vertaling van de Engelse term ‘Learning for Mastery’. Dit is de titel van een artikel uit mei 1968 van de beroemde Amerikaanse onderwijskundige Benjamin S. Bloom. In een korte serie blogs ga ik in op de belangrijkste ideeën uit dit artikel. Veel van de door Bloom gesignaleerde problemen en voorgestelde oplossingen zijn ook nu nog steeds bijzonder relevant. In mijn eerste blog heb ik uitgelegd waarom verwachtingen van leraren zo’n belangrijke rol spelen bij écht leren. Bloom verdedigt de stelling dat 90% van de leerlingen alle leerdoelen op een ‘mastery’ niveau kunnen halen. Vandaag het tweede inzicht: tijd is een veel belangrijkere factor voor succes dan aanleg of talent.

Inzicht 2: tijd speelt een veel belangrijkere rol dan aanleg of talent

Bloom gaat uit van de gedachte dat leerlingen met talent eigenlijk gewoon sneller en handiger leren. Zij hebben minder tijd nodig om iets te leren dan andere leerlingen. Het gaat naar zijn mening om ongeveer 5% van de leerlingen. Wat ze zo goed maakt? Waarschijnlijk zijn ze al vanaf kleins af aan met een bepaald vakgebied in aanraking gekomen. Zo bestaat de kans dat een leerling die als kind veel gereisd heeft of vaak contacten had met sprekers van andere talen, makkelijker vreemde talen leert. Hetzelfde geldt voor extreem muzikale kinderen: die hebben vaak al van jongs af aan veel muziek gehoord of ze zijn opgegroeid als kind van ouders die ook muziek maakten.

Aan de andere kant is er ook een groep leerlingen die iets écht niet kunnen leren. Ook hier gaat Bloom weer uit van ongeveer 5% van de leerlingpopulatie. Stel dat je een serieuze gehoorbeperking hebt, dan zal het heel lastig zijn om vloeiend een vreemde taal te leren spreken. Of neem een leerling die veel moeite heeft met abstract denken, voor hem of haar zullen vakken als wiskunde en filosofie altijd lastig blijven. Deze groep zal op deze gebieden waarschijnlijk geen mastery niveau kunnen halen.

En de overige leerlingen? Het gaat volgens Bloom om 90 % van de populatie, dus best wel een aanzienlijke groep…. Als ze genoeg tijd krijgen en voldoende inspanning leveren, kunnen ze elk vak op een mastery niveau gaan beheersen. Dat betekent dus dat ik als leraar rekening moet houden met het feit dat sommige leerlingen meer tijd nodig hebben om goed te worden in mijn vak. Ik moet ze die tijd dus geven. Soms best lastig met die strakke planningen van mij! Aan de andere kant, moeten zij die tijd ook willen en kunnen investeren. Tijd is daarmee binnen een ‘mastery’ benadering van leren een veel belangrijkere factor dan aanleg of talent.