Privacyverklaring

Op deze pagina kun je lezen hoe ik met jouw persoonlijke gegevens omga.

Over mij

Mijn website-adres is: https://www.joukebrouwer.nl. Deze site wordt beheerd door Jouke Brouwer en Henny Leeuwenburgh.

Mijn gegevens zijn:

Jouke Brouwer coaching, training en advies
Rehobothstraat 4
8081 VE Elburg
KvK: 74772597

Welke gegevens verzamel ik?

Als je contact met mij opneemt via het contactformulier van mijn website, informatie wil over één van mijn diensten of een andere aanvraag doet, vraag ik je om je gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen gegevens die je zelf aan mij verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Kvk-nummer
 • Ip-adres
 • Btw-nummer
 • Bankrekeningnummer

Waar gebruik ik jouw gegevens voor?

Door het invullen van mijn contactformulier of door mij te mailen of bellen om meer informatie, geef je mij toestemming om:

 • telefonisch en/of per e-mail contact met je op te nemen om je vraag of opmerking te beantwoorden.
 • je verstrekte gegevens en alle daarmee samenhangende communicatie zoals e-mails en telefoonnotities op te slaan.

Als je mij opdracht geeft voor het geven van een training, workshop, advies of training, geef je mij toestemming om:

 • je gegevens te gebruiken voor het opmaken van het contract en de factuur. Deze gegevens sla ik op en worden tot 7 jaar na ons laatste contact bewaard. Dit is de wettelijke bewaartermijn die door de Belastingdienst is opgelegd.

Als je niet meer reageert of aangeeft toch geen gebruik te willen maken van mijn diensten, dan zal ik je gegevens binnen 4 weken verwijderen, tenzij ik wettelijk verplicht ben je gegevens langer te bewaren.

Jouw gegevens op joukebrouwer.nl

Jouw persoonsgegevens sla ik op in mijn e-mailsysteem. Als je het contactformulier hebt ingevuld, een workshop of een training gevolgd hebt en je wilt niet dat ik je gegevens bewaar, neem dan contact met mij op. Ik zal dan binnen 4 weken je e-mailadres verwijderen en je gegevens niet verder bewaren, tenzij dat wettelijk verplicht is.

Beveiliging persoonsgegevens

Mijn website maakt onder andere gebruik van een beveiligde verbinding om te zorgen dat je persoonsgegevens veilig zijn.

Aan wie geef je mijn gegevens door?

Ik gebruik jouw gegevens alleen voor mijn eigen zakelijke doeleinden. Soms kan het nodig zijn gegevens aan andere partijen door te geven, zoals bijvoorbeeld aan mijn webhost, mijn boekhoudprogramma, mijn boekhouder of aan wettelijke instanties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. In het geval van een juridisch geschil kan het nodig zijn je gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en kunnen je gegevens in een juridische procedure gebruikt worden. Uiteraard geef ik alleen de gegevens door die daar noodzakelijk voor zijn.

Webhost: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Mailinglijst: Mijn nieuwsbrieven verstuur ik met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je daar op klikt, zul je mijn nieuwsbrief niet meer ontvangen. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Cookies

Om te zorgen dat mijn website goed werkt, plaatst mijn site functionele cookies. Om te zorgen dat mijn site zo optimaal mogelijk werkt en om te zien hoeveel mensen mijn website bezoeken, gebruik ik Google Analytics. Google Analytics plaatst ook cookies en doet dit volgens de regels van de AVG.

Wil je alleen functionele cookies toestaan, dan kun je dat aangeven in de banner onderaan mijn website.

Bewaartermijn

Ik ben wettelijk verplicht de gegevens die in mijn boekhouding worden opgenomen in ieder geval 7 jaar te bewaren. Andere gegevens bewaar ik niet langer dan noodzakelijk is. Als je graag wilt dat ik je gegevens verwijder, zal ik dat zo spoedig mogelijk doen, mits het niet om gegevens gaat die ik wettelijk gezien langer moet bewaren.

Je rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Dit betekent echter niet dat de toestemming die je vóór deze intrekking gegeven hebt niet meer rechtmatig is.

Je hebt ook het recht jouw persoonsgegevens in te zien en om je gegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke gegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Dit kan ook door mij een e-mail te sturen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek dan binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen naar info@joukebrouwer.nl.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Jouke Brouwer, januari 2021