Vijf tips om je leerlingen op afstand te coachen

Afstemmen is ook in online contact heel belangrijk

De coronacrisis maakt het lastig voor mentoren om hun leerlingen op school te spreken. Toch is het juist nu van groot belang om je leerlingen te blijven ondersteunen. Leerlingen hebben niet alleen te maken met het wegvallen van veel contactmogelijkheden met leeftijdgenoten, maar ze missen ook de structuur en motivatie waar een fysieke les op school in kan voorzien. Hoe help je hen als coach er het beste van te maken en daarbij niet te ver achter te raken met hun schoolwerk? Zelf ben ik mentor in vwo 6. De tips hieronder komen rechtstreeks uit de praktijk.

Tip 1: Maak zoveel mogelijk gebruik van videobellen

Van alle contactmogelijkheden die er over zijn, lijkt deze het meest op echt contact. Je kunt meteen reageren op wat de ander zegt en er is de mogelijkheid door te vragen. Daarnaast zijn er nog twee belangrijke voordelen ten opzichte van “gewoon” bellen: lichaamstaal en emoties. Mocht je de leerlingen tot nu toe nog begeleiden via mail of via chatten, dan mis je naast lichaamstaal ook nog de mogelijkheid om de stem van je leerling te horen. Chatten heeft als voordeel ten opzichte van mailen dat het wat directer is, maar er is al veel non-verbale informatie weg. Elke informatiemogelijkheid die je weghaalt, maakt de kans op echt contact vele malen kleiner en vergroot de kans op misverstanden. Wat mij betreft is videobellen dus het beste medium om je leerlingen te coachen. Zelf gebruik ik Zoom, maar ik heb in het verleden ook andere media gebruikt.

Tip 2: Zoek contact op vaste tijdstippen en reserveer voldoende tijd

De meeste leerlingen hebben behoefte aan structuur. Als je ze op een vast tijdstip belt, help je ze een aantal vaste momenten in hun week te hebben waar ze naartoe werken. Zelf heb ik wekelijks minimaal één gesprek met elke mentorleerling die ik begeleid. Sommige leerlingen videobel ik twee keer per week. Zij hebben behoefte aan nog meer ondersteuning bij het plannen van hun schoolwerk. De meeste gesprekken duren ongeveer tien minuten. Die tijd is nodig om eerst goed af te stemmen en daarna terug en vooruit te blikken.

Tip 3: Stem eerst af op de leerling

Zelf vraag ik de leerlingen aan het begin van het gesprek vaak hoe hun week geweest is. Zo’n eerste vraag helpt mij te zien hoe de leerling erbij zit. Soms valt mij ook meteen iets op en begin ik het gesprek daarmee. Ik had afgelopen week bijvoorbeeld een leerling die extreem blij keek. Ik vroeg hem hoe dat kwam. Toen vertelde hij dat hij zo blij was dat hij met alle vakken op schema liep en het nog begreep ook. Dat feestje hebben we toen mooi samen gevierd doordat ik het coachgesprek met positieve feedback kon beginnen. Ook komt het voor dat leerlingen heel onrustig zijn aan het begin van het gesprek. Ik begin het gesprek door te zeggen wat ik zie: ik zie je de hele tijd naar achteren kijken, wat is er aan de hand? In dit geval bleek de moeder van de mentorleerling ook aanwezig in dezelfde kamer. Die hebben we toen even verzocht om te verkassen. De leerling was daarna een stuk rustiger. Als ik vergeet af te stemmen, wat ook weleens voorkomt, is de kans op miscommunicatie veel groter. Ook blijft het gesprek dan vaak veel oppervlakkiger.

Tip 4: Help de leerling in te zien wat hij allemaal bereikt heeft en geef daar positieve feedback op

De meeste leerlingen die ik spreek, vinden van zichzelf dat ze veel te weinig doen in zo’n coronaschoolweek. Na het afstemmen vraag ik dus vaak eerst welke schoolzaken er allemaal af gekomen zijn. Meestal blijken ze dan best veel gedaan te hebben. Een aantal van hen loopt volledig op schema, maar heeft van zichzelf niet door dat dit het geval is. Door het samen op een rijtje te zetten en te benadrukken hoe knap het is dat je nu op schema loopt, help je hen enorm. Bij leerlingen die niet op schema lopen, gaat het vaak maar om een of twee vakken. Ik help hen door met mij concrete afspraken te maken over wanneer het wel klaar is. Ik probeer er daarbij ook voor te zorgen dat elke leerling die ik coach elke dag een aantal taken af heeft.

Tip 5: Help leerlingen die daar behoefte aan hebben ook bij het plannen van schoolwerk

De meeste leerlingen die ik spreek hebben nu veel minder lessen dan voor de coronacrisis. Toch moeten ze voor een aantal vakken best grote opdrachten maken en inleveren. Vaak hebben leerlingen voor hun gevoel weinig afgekregen, omdat ze in veel te grote gehelen denken. Zo sprak ik vorige week een leerling die een filmpje moest maken over een Engels boek van meer dan 300 bladzijden. Voor haar gevoel schoot ze daar voor geen meter mee op. Ik heb haar kunnen helpen door haar deze taak in meerdere kleine taken te laten knippen. Dit zorgde er niet alleen voor dat ze elke dag een aantal dingen kon wegstrepen van haar to-do-list, maar het maakte het goed afronden van het eindproduct ook veel makkelijker.  Haar video is klaar en ze is trots op het resultaat.